Betjening af varmemåleren

Multical 601   Multical 602
Multical 601   Multical 602

402

Multical 402

 

 Skifteknap

Sådan aflæses varmen

Varmemængden (MWh) vises automatisk

1) Aflæs tallet i displayet
2) Tryk dernæst pa skifteknappen for at få vist vandmængden (m3)
3) Aflæs tallet

Du skal aflæse begge tal inklusive decimaler efter kommaet. Såfremt der fremkommer fejlmeddelelser i målerens display eller du ikke kan aflæse displayet,
bedes du kontakte os på mail eller tlf. 99 98 80 70