Nyt bestyrelsesmedlem.

15.03.2017

Nyt bestyrelsesmedlem i Aars Fjernvarme.

Torben Bach, Aars, blev på generalforsamlingen forleden nyvalgt til bestyrelsen for Aars Fjernvarme. Han afløser Hans Saugstrup, som ikke ønskede genvalg, men blev valgt til bestyrelsessuppleant.

Genvalgt til bestyrelsen blev formanden Svend Andersen, Claus Andreasen og Niels Krogh Madsen, alle Aars.

Regnskabet blev forelagt af statsautoriseret revisor Mads Lundgaard, Beirholm, Aars, der ligeledes blev genvalgt til revisorposten.

Direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme, opfordrede forbrugerne til at bruge informationsværktøjet eForsyning til at hente oplysninger om deres fjernvarmeforbrug, f.eks. afkøling og  varmeregnskab.