Børnehaven Mejsevej

Ledningsarbejde på Mejsevej og Blåmejsevej

Børnehaven Mejsevej deltog i underboring af den gamle togbane

Boernehaven Mejsevej

Aars Fjernvarme arbejder de kommende måneder med at udskifte alle fjernvarmeledningerne på Mejse- og Blåmejsevej i Aars. Som et led i en større optimeringsopgave tilsluttes mejsekvarteret til ledningen, som forsyner Keldgårdvej. Det betyder en ny ledning mellem de to villakvarterer som skal forcere den gamle Løgstørbane. Det skete mandag den 19/06 med en 33 meter lang styrbar underboring af mejsevej og banelegemet, hvor efter fjernvarmerøret blev trukket med borehovedet tilbage under jorden. Arbejdet blev inspiceret på behørigvis af 16 glade og nysgerrige børn fra børnehaven Mejsevej, som også lod sig fotografere på den 31,5 cm tykke hovedledning. For at fremtidssikre ledningsnettet og fastholde den lave varmepris, etableres ledninger med den bedst mulige isolering, også kaldet serie 3. Dermed mindskes varmetabet fra ledningerne og energibesparelsen bidrager samtidig til at opfylde Aars Fjernvarmes, energispareforpligtelser.

Alle entreprenører og Aars Fjernvarme gør sit bedste for at ledningsarbejdet forløber så problemfrit som muligt, men det kan ikke undgås at der i perioder vil være trængsel og gener for beboerne i området.

Renovering Mejsevej

 Boremaskine Mejsevej