Generalforsamling 2017

15.03.2017

Det går godt for Aars Fjernvarme med lav pris og biomasse-planer.


Det går strygende for Aars Fjernvarme både med hensyn til attraktive varmepriser og fleksible fremtidsplaner, som ruster den lokale fjernvarme til ændrede afgiftsforhold. 

 Aars Fjernvarmes 5451 forbrugere kan glæde sig over en reduktion af varmeprisen på ti procent, således at et gennemsnitsparcelhus kan opvarmes for under 10.000 kr. om året. Det er den laveste varmepris i de sidste mere end 20 år,  oplyste formanden, Svend F. Andersen, Aars, på generalforsamlingen på Aars Hotel.

En af deltagerne, Vagn G. Jensen, Aars, spurgte, hvordan det var lykkedes fjernvarmen at få skatteministeren og hans embedsmænd i tale for at finde en løsning på en uhensigtsmæssig afgiftsbelastning, som giver Aars Fjernvarme større udgift,jo mere miljøvenlig varmeværkets produktion er.

Vi skrev til skatteminister Karsten Lauritzen, og vor henvendelse fik en positiv modtagelse, svarede Svend Andersen. Efter møder med ministeren og eksperter fra ministeriet arbejdes der nu på at finde en løsning. Vor direktør Jan Clement deltager i en arbejdsgruppe, som arbejder med afgiftsspørgsmålet, hvor vort problem kun er en lille brik. Vi ser frem til, at problemet bliver løst så hurtigt som muligt.

Jens Peter Pedersen, Aars, efterlyste en løsning på, at den såkaldte fremløbstemperatur til hans hus var for lavt.

Formanden lovede, at problemet vil blive løst.

Udvidelse af silo til mere industriaffald.

Svend Andersen fortalte, at fjernvarmen allerede i år starter første etape af et nyt biomasseprojekt. 

Etape et består i en udvidelse af silokapaciteten, som med fordel kan anvendes til mellemdeponering af industriaffald i sommermånederne og opbevaring af andre tørre brændsler. Det drejer sig bl.a.om affald, som i dag transporteres til mellemdeponi hos Renovest i Oudrup, pointerede Svend Andersen.

Udvidelsen af silokapaciteten på varmeværket betyder, at vejen fra Dybvad Møllevej til genbrugspladsen skal flyttes. Hvornår selve biomassekedlen etableres, er endnu ikke endeligt fastlagt, men udgiften er opført i 2019-20 på investeringsplanen.

I 2019 ændres der væsentligt på afregningssystemet for salg af el fra vore turbine og gasmotorer i Hornum, Suldrup og Haverslev, betonede Svend Andersen. Hvad der sker ved ingen, men grundbeløbet på cirka syv millioner kr. årligt  forsvinder. Det svarer rundt regnet til en merudgift på 1500 kr. pr. forbruger.

Formanden orienterede om, hvordan fjernvarmen søger at ruste sig til de nye krav i fremtidens fjernvarme samt et nyt servicekoncept.

Aars Fjernvarme har en tilgang på 64 nye forbrugere, mens der er en afgang på 33 forbrugere som følge af nedlæggelse af Plejecentret Ulstruplund i Hornum. I Hjedsbæk er tilsluttet 25 nye forbrugere, ligesom ledningsnettet også er udvidet til nye forbrugere på Nygårdsvej og Markvænget i Aars.

Da Aars Fjernvarme har vedtaget at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret, omfattede beretning og regnskab denne gang kun syv måneder frem til 31. december 2016.


160317 Svend Andersen Jan Clement

Formand Svend F. Andersen og direktør Jan Clement fra Aars Fjernvarme på en del af det tilkøbte areal, der sikrer plads til udvidelse af genbrugspladsen og varmeværket.

160317 Aars Fjernvarmevaerk 1503 2017Varmeværket i Aars udvides med en biomassekedel mod højre, hvor vejen fra Dybvad Møllevej til genbrugspladsen forlægges for at give plads til bioanlægget.