Beskyttet værksted i Aars sørger for miljørigtig skrotning af målere.

Miljørigtig skrotning af målere.

Beskyttet værksted i Aars sørger for miljørigtig skrotning af målere. 18.10.2017

Det beskyttede Værksted på Hjortkærvej i Aars har i disse dage travlt med at adskille gamle fjernvarmemålere, så de enkelte fraktioner kan bortskaffes på miljømæssig korrekt måde.
- Vi har over de sidste tre år udskiftet samtlige 5300 fjernvarmemålere i Aars, Hornum, Suldrup og Haverslev, oplyser ledningsmester Henrik Andersen, Aars Fjernvarme. For ikke at blive en del af ”brug- og – smid væk”- samfundet” indgik vi aftale med Det beskyttede Værksted om at adskille målerne og sortere materialerne i messing, plast, elektronik, printplader, kabler og rustfrit stål.
Det beskyttede Værksted har seks mand på opgaven, som skrider planmæssigt frem og ventes fuldendt i løbet af de kommende tre-fire måneder.
- For os er det en win - win situation, siger værkstedsassistent Jørgen Madsen, Nibe, som står for opgaven på Det beskyttede Værksted. For det første skiller vi målerne ad og sørger for, at de enkelte dele går til genbrug – altså en miljø- og ressourcemæssig bæredygtig løsning. For det andet sikrer vi meningsfyldt beskæftigelse til vore medarbejdere.
Aars Fjernvarme har investeret cirka 12 millioner kr. i målerudskiftningen. De nye fjernvarmemålere sender via et radiomodul og et radionetværk baseret på 12 antenner i hele forsyningsområdet løbende informationer til Aars Varmeværk. På den måde sikrer det nye system, at Aars Fjernvarme nøje kan følge driften og at aflæsningen hos forbrugerne sker automatisk.
De gamle varmemålere havde også radiomodul, men de var kun til aflæsning fra bil. Disse gamle målere medførte dermed en del begrænsninger og ekstra arbejde. De nye giver mange flere muligheder for aflæsninger og opfølgning. Eksempelvis kan forbrugerne dagligt holde sig opdateret med hensyn til deres forbrug, afkøling eller, om de evt. har brugt for meget varme. Det kan ske via app`en eforsyning eller via Aars Fjernvarmes hjemmeside.
- Målerudskiftningen til de nye Kamstrup-målere er en stor forbedring af vore muligheder for at optimere driften af fjernvarmen. Endvidere betyder det, at eventuelle fejl eller brud hos vore forbrugere hurtigere kan lokaliseres. Når vi så kan få de gamle målere bortskaffet på en god og miljømæssig forsvarlig måde på Det beskyttede Værksted, så kan vi kun være tilfredse, fastslår ledningsmester Henrik Andersen, Aars Fjernvarme.

Finn Dyregaard Aars
Finn Dyregaard Nielsen, Aars, i gang med at adskille en gammel fjernvarmemåler.

John Bachaarsib Vagn Jensen Hobrojytte Munkholm Aars
John Bach, Aars, Ib Vagn Jensen, Hobro, og Jytte Munkholm, Aars, gør måler-fraktionerne klar til genbrug.

Henrik Andersenjoergen Madsen
Ledningsmester Henrik Andersen, Aars Fjernvarme, og værkstedsassistent Jørgen Madsen, Det beskyttede Værksted, er godt tilfreds med samarbejdet. Her ses de ved kassen til printplader.

Ib Vagn Jensen Henrik Andersenjoergen Madsen John Bach
Ib Vagn Jensen, Hobro, Henrik Andersen, Aars Fjernvarme, Jørgen Madsen, Det beskyttede Værksted, og John Bach, Aars.

Kim Bruno Christensen Aars
Kim Bruno Christensen, Aars, arbejder med en måler.
Lionil Jacobsen Aars
Lionil Jacobsen, Aars, har travlt med målerarbejdet.