4200 varmeforbrugere i Aars får fem millioner kr.tilbage

4200 af Aars Fjernvarmes forbrugere får fem millioner kr. tilbage, mens 1100 skal efterbetale en million.

 

Sådan ser resultatet af fjernvarmeåret 2014-15 ud. Den enkelte forbruger kan se, om vedkommende får penge tilbage eller skal betale en efterregning, når opgørelserne i den første uge af juli udsendes.  Resultatet er påvirket af, at bestyrelsen har besluttet at sænke forbrugsbidraget/varmeprisen med ti kr. plus moms pr. MWh. Det gennemsnitlige varmeforbrug i et typisk parcelhus i Aars har det sidste regnskabsår været cirka 15,6 MWh, hvilket er 1,2 MWh mindre end i regnskabsåret i forvejen.

Det mindste forbrug af træpiller og naturgas i  værkets historie

 

Aars Fjernvarmes forbrugere har således brugt endnu mindre varme end i regnskabsåret 2013-14, hvor forbruget også var under middel.

Ifølge direktør Jan Clement, Aars Varmeværk, skyldes den mindre varmeudgift den milde vinter uden ret meget hård frost.

-         Det har betydet, at vi næsten udelukkende har kunnet basere varmeproduktionen på affald, fortæller Jan Clement. Ja, vi har haft det laveste forbrug af træpiller og naturgas i varmeværkets historie. Det koster langt mere at producere varme på grundlag af eksempelvis naturgas end på affald. Også træpiller er dyrere at anvende, omend de ikke kommer op på naturgassens prisniveau.

Med en varmepris på 340 kr. plus moms pr. MWh er Aars Fjernvarme blandt landets ti procent billigste fjernvarmeværker.

Varmeværkets nuværende aftale med affaldsselskabet Renovest udløber pr. 31. december 2015. Aars Fjernvarme har dog sikret sig en del af husholdningsaffaldet fra Randers Kommune. Endvidere håber fjernvarmen på en aftale med Vesthimmerlands Kommune om levering af affald.

-         Hertil kommer, at vi har gode tilbud på affald fra England, ligesom der er stigende mængder trærødder samt have- og parkaffald, som kan nyttiggøres til opvarmningsformål, konstaterer Aars Fjernvarmes direktør.

Det økonomiske mellemværende mellem forbrugerne og Aars Fjernvarme vedrørende sidste regnskabsår gøres op i forbindelse med opkrævning af den første af fem rater til august.