Medarbejdere

Mød vores personale her.

Se ORGANISATIONSPLAN.

 

Direktion

Direktør 
Jan Clement
Send mig en e-mail
Mobil: 21258071                   

Jan Clement Lille
Administration

Regnskabchef 
Jan Beirholm Larsen
Send mig en e-mail
Mobil: 51280008
Jan B Larsen Lille
Administration

Regnskabsassistent
Zita Østergaard
Send mig en e-mail
Zita Østergaard Ved Skrivebord Lille
Rengøring/Serviceassistent 
Marianne Laigaard Mark
 Marianne Laigaard Lille

Varmeværket

Værkmester
Allan Mortensen
Send mig en e-mail
Mobil: 29657041

Allan Mortensen Lille
   
Reparatør 
Henning Mortensen
Henning Mortensen Lille
Driftsoperatør
John Engelhardt Vigsø
John Vigsae Styrer Affaldskranen Lille
   
Driftsoperatør 
Lars Jørgen Jensen
Lars Joergen Jensen Lille
Driftsoperatør 
Malte Bo Jensen
Malte Bo Jensen Lille
 

Driftsoperatør
Arne Jensen

 

Arne Jensen Lille
Driftsoperatør 
Carsten Elkær Andersen
Carsten Elkjaer Andersen Lille 
Driftsoperatør
Niels Peter Fjeldsted
Niels Peter Fjeldsted Lille
Driftsoperatør
Benny Palm
Benny Palm Lille
Driftsoperatør
Søren Nielsen
Soeren Nielsen Lille

Driftsoperatør
Per Skriver Andersen

(p.t. orlov)

Per Skriver Andersen Lille
Reparatør
Tonny Sejr Troelsen
Tonny Sejr Troelsen Lille
Driftsoperatør
Kurt Kristensen
Kurt Kristensen Lille

Driftsoperatør
Jens Jørgen Nielsen 

Tillidsmand

Jens Joergen Nielsen Lille

Varmeværket

SRO-driftsleder
Brian Støttrup
Send mig en e-mail
Mobil: 22995099

 Brian Stoettrup Lille
Elektriker 
Lars Nygaard Skaarup
Lars Nygaard Lille
Driftsoperatør/Elektriker
Tommy Jørgensen
Tommy Joergensen Lille
Varmecentraler og ledningsnet

Ledningsmester 
Henrik Andersen
Send mig en e-mail
Mobil: 60561339
Henrik Andersen Lille
Tekniker 
Allan Scheel
Mobil: 20738727
Allan Scheel Lille
   
Driftsoperatør 
Tommy Lemvigh
Tommy Lemvig Lille
   

Maskinmester

Kasper Neve
Mobil: 51512838

Mail: kne@aarsfjv.dk                 

 Kasper Neve
   

Driftsoperatør

Lars Myrup-Leere

Lars Myrup Leere